czwartek, 5 lutego 2015

Węgiel - Czarne złoto czy czarny problem?

Australia, Niemcy, Francja, Czechy itp. Firmy z tych państw chcą budować w Polsce kopalnie i zapewniają, że kopalnie będą dochodowe i będą przynosić milionowe zyski. To, dlaczego polski rząd, niezależnie kto rządził, tak łatwo oddawał nasze złoto – węgiel, obcym, przy okazji celowo niszcząc polski przemysł wydobywający polskie zasoby naturalne (to zupełnie inny temat).

W chwili obecnej trwa strajk w JSW. Sporem strajku jest – wg mediów i rządzących – pozbawienie administracji bonów żywieniowych oraz brak zgody strony społecznej na obniżenie dochodów pracowników o około 30% w skali roku. Wysokie zarobki górników są tutaj główną przyczyną braku rentowności polskich kopalń.

Trzeba sobie powiedzieć jasno, że średnia płaca górnika w JSW to – moim zdaniem – około 4,5 tys. złotych netto (wliczając w to wszystkie składowe jak barbórka, 14-stka* czy węgiel) a w Kompanii Węglowej około 3,5 tys. netto. Wiadomo, że w przypadku ścianowców czy przodków są to kwoty większe, w przypadku metaniarzy, pomiarowców, pompkarzy, pyłowców nieco mniejsze.

Wobec tych faktów społeczeństwo żąda krwi – ta krew to znacząca obniżka pensji górników do ok. 2 tys. zł. netto. Pomijam już fakt, jak głupi jest polski naród, dający się manipulować sterowanym mediom w tym toku rozumowania. Dlaczego jeden z drugim nie zastanowi się, dlaczego ja zarabiam 1800 zł.netto robiąc w jakimś niemieckim czy amerykańskim zakładzie? Dlaczego jeden z drugim chce, by ten, co zarabia więcej, miał mniej, zamiast walczyć o to, by samemu mieć więcej? To takie polskie..


Wielu ludzi i rząd, chce, by polskie kopalnie były tak zorganizowane, jak czeska kopalnia Silesia w Czechowicach. Tzn. praca 7 dni w tygodniu średnie zarobki nieco przekraczające 2 tys. złotych netto, jak nie ma sprzedaży to nawet mniej...Koło się zamyka, bo naród zamiast wyjść na ulice w ramach sprzeciwu wobec ostatniego etapu kolonizacji Polski woli bezmyślnie chłonąć medialny chłam. Ta nagonka na zarobki górników nie jest przypadkowa, ma dać przyzwolenie na prywatyzacje polskich kopalń i sprzedaż tych zakładów w obce ręce. Dlaczego tak duża część Polaków oburza się, że górnik zarobi np. 4 tysiące złotych netto, a nie zastanowi się nad takimi aspektami jak np.:1. Dlaczego polski rząd zamknął kopalnie na Dolnym Śląsku (Zagłębie Wałbrzyskie) a dziś australijskie firmy chcą tam otwierać dwie kopalnie, bo nigdzie w Europie nie ma tak bogatych złóż antracytu?

2. Dlaczego polski rząd zamyka kopalnie, które następnie za śmieszne pieniądze chcą przejmować czy na nowo otwierać obcy, jak np. kopalnie Barbara w Chorzowie (Niemcy) czy Dębieńsko (Czechy)?

3. Dlaczego polski rząd nakłada na polskie górnictwo maksymalne opłaty podatkowe, jednocześnie daje przyzwolenie na nieograniczony import węgla z zagranicy, co skutkuje tym, że polski węgiel zalega na hałdach a górnictwo jest nierentowne?

4. Dlaczego polskojęzyczne media i polscy (?) politycy twierdzą, że przyczyną nierentowności polskich kopalń są związki zawodowe oraz cyt. „bajońskie” zarobki górników?

5. Dlaczego rząd PO i PSL wprowadził podatek od kopalin wprost uderzający w KGHM Polska Miedź, jednocześnie sprawiając, że ta firma, będąca potentatem na rynku miedzi i srebra na świecie, zaczyna chylić się ku braku rentowności?

6. Dlaczego, mimo 10-letniej obecności w UE i podpisaniu traktatu z Maastricht, który gwarantował wszystkim narodom państw członkowskich szybkie wyrównanie poziomu życia, w postaci płac i kosztów utrzymania, do dziś zamiast równać do najlepszych, cofamy się do tyłu a różnica między Polską a Zachodem jest coraz większa?

7. Dlaczego polski rząd wyprzedał już niemal wszystko, włącznie z energetyką, a teraz chce sprzedać górnictwo obcym firmom i czy przypadkiem nie będzie tak, że będziemy mieć obce elektrownie, które będą zaopatrywać się w polski węgiel w obcych kopalniach, przez co ceny energii dla Polaków będą niewspółmierne duże w porównaniu np. z Niemcami?

8. Dlaczego w Niemczech minimalna stawka godzinowa to 8,5 Euro a w Polsce 2,2 Euro przy takich samych cena żywności i utrzymania?

9. Dlaczego...
Pytań można mnożyć i mnożyć. Polskie społeczeństwo samo daje przyzwolenie na swoją murzyńskość, co zresztą powiedział na taśmach prawdy jeden z ministrów PO („jesteśmy takimi murzynami Europy”).

Wielu z nas traktuje z pogardą mieszkańców Afryki. Ale czy ktoś zgłębił się w problem tego kontynentu? Dlaczego po odzyskaniu wolności kraje afrykańskie nie miały szans się odrodzić? Bo od razu amerykańskie i zachodnioeuropejskie korporacje położyły swoje macki na złożach boksytów, złożach soli czy żelaza. Zrobili z czarnych niewolników, robiących w ich kopalniach za parę dolarów, jednocześnie wyprowadzając z Afryki miliardy dolarów. Nie udało im się w krajach arabskich, to celowo wywołali konflikty zbrojne, wymyślili, że Saddam Husajn ma broń atomową, zabili go, jego ludzi wsadzili do więzień i przejęli ich bogactwa naturalne. Czy w obliczu takiej sytuacji dziwi kogoś nienawiść islamistów do Ameryki czy Zachodu?A gdzie w tym wszystkim jest Polska? Polska ma jedne z największych zasobów węgla kamiennego na świecie. Mamy w Polsce cementownie, huty, zakłady samochodowe, mamy wreszcie elektrownie. Ale one nie są polskie!!! Mamy ponad 60 banków. Ale banki też nie są polskie. Mamy jeszcze lasy (które chcą sprzedać) i mamy kopalnie, które właśnie wyprzedają. Jeśli teraz Polacy nie powiedzą nie, to za kilka lat będziemy już rzeczywistymi Murzynami Europy. Nie boję się tego słowa. Jedyne czego się boję, to żalu, który będę mieć do siebie, że jak byłem młody, to zamiast wyjechać, zostałem i chciałem swoją mrówczą pracą budować Wielką Polskę. Ale polski naród na to nie pozwolił, bo uważał, że skoro górnik zarobi 4 tysiące to jedyną sprawiedliwością jest wyprzedanie górnictwa Australijczykom, Niemcom czy Czechom.

Ja życzę każdemu, żeby zarabiał dużo. Jak ktoś zarabia więcej niż ja, to nie życzę mu najgorszego, z utratą pracy włącznie, życzę mu, żeby zarabiał jak najwięcej, żeby mógł mieć trójkę, czy piątkę dzieci, żeby miał dostatek, a jednocześnie sam chcę o to walczyć dla siebie. Jak czytam posty czy komentarze ludzi na portalach, życzące górnikom pracy za 2 tys. netto i oskarżające górników o zapaść górnictwa, to po prostu jest mi ich żal.

Przypis:

*14-sta pensja - obecnie górnik nie otrzymuje 13-stki, została ona zlikwidowana za rządów AWS, obecnie wobec 13-stej de facto pensji używa się nazwy 14-stka, gdyż jako 13-stkę traktuje się barbórkę.

Autor:

Adam Kurpas, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Górnictwa i Geologii, specjalność geologia górnicza i poszukiwawcza, od 2011 roku pracuje jako geolog w JSW SA KWK „Krupiński”; radny Rady Miasta Orzesze kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014; działacz Ruchu Narodowego w powiecie mikołowskim.

Za: http://narodowcy.net/


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.